Textil

Jaké parametry musí splňovat jevištní tkaniny?

Každá tkanina musí splňovat stanovené parametry. Totéž se týká jevištních tkanin. Jevištní tkaniny se podrobují četným zkouškám a testům, které mají ověřit jejich odolnost mimo jiné na prodření, odbarvení nebo roztahování.
Jak vypadají tyto zkoušky a jak vybrat ty nejlepší? Odpovídáme v našem článku.

Test Martindale čili otěruvzdornost

Otěruvzdornost se určuje pomocí stupnice Martindale. Zkouška spočívá v otírání jevištní tkaniny po mnoho hodin nebo i dnů s použitím brusných materiálů, až do okamžiku poškození zkoušené látky.
Ústřižek látky se vloží mezi kotouče s brusným papírem nebo jiným materiálem a pak se látka otírá se stálým přítlakem.
Tkaniny s průměrnou otěruvzdorností dosahují obvykle 15–35 tisíc cyklů.
Nejodolnější proti otěru jsou tkaniny s odolností nad 100 tisíc cyklů. Otěruvzdorné tkaniny jsou tkaniny dosahující 50 tisíc cyklů.

Odolnost proti roztahování

Odolnost proti roztahování upravuje norma ISO 13934-1.
Při zkoušce se vzorek látky vloží do kleštin a pak se roztahuje. Vlivem působení síly se vlákna v materiálu prodlužují, až se protrhnou, což znamená ukončení testu. Pak se na příslušné stupnici označí dosažený výsledek.

Odolnost proti roztrhání

Odolnost proti roztrhání se ověřuje v tzv. testu křidélek. Ústřižek zkoušené látky se vystřihne do tvaru dvou křidélek. Jejich konce se vloží do speciálních úchytů a pak se trhají. Důležité je uložení tkaniny pod úhlem ke směru vláken osnovy.

Stálobarevnost na světle

Zkouška spočívá v porovnání dvou vzorků tkanin. Jeden ze vzorků se vloží do komory, kde se vyzařuje světlo s určenou intenzitou. Po ukončení zkoušky se pak porovnává zkoušený vzorek s kontrolním vzorkem. Na 8stupňové stupnici se označí stupeň odbarvení. Nejméně odolné proti blednutí jsou jevištní tkaniny označené symbolem 1. Nejodolnější se označují symbolem 8.

Stálobarevnost v otěru

Účelem zkoušky je prokázat, zda daná tkanina má tendenci k barvení. Dva vzorky látky se vloží do dvou speciálních strojů. V jednom se látka otírá namokro, ve druhém zase nasucho. Po ukončení testu se na 5stupňové stupnici ověřuje stálobarevnost. Čím vyšší parametr, tím lépe.

Odolnost proti pillingu

Tento parametr popisuje odolnost proti rozšířenému žmolkování jevištních tkanin. Tento ukazatel upravuje norma PN-EN ISO 12945. Stanovuje se na stupnici 1–5. Čím vyšší hodnocení, tím vyšší odolnost.

Shrnutí

Při rozhodování se pro konkrétní jevištní tkaniny stojí za to vzít v úvahu výsledky zkoušek a normy, které musí látky splňovat.
Ve veřejných objektech, jako jsou kina, divadla a koncertní sály, musí být tkaniny především odolné proti otěru, roztahování a roztrhání. Zejména se to týká křesel v kině nebo divadle.
Jsou podrobena těžkým podmínkám a používají je tisíce osob. Proto materiály použité pro jejich potažení se musí vyznačovat vysokými požadavky norem. Zajistí to nejen estetiku, ale také vysoký komfort.