Jevištní tkaniny
Textil

Jevištní tkaniny – čím se musí vyznačovat?

Jevištní tkaniny sehrávají velmi důležitou úlohu. Nejenže odpovídají za estetický dojem, ale také ovlivňují akustiku dané budovy. A tímto za vnímání představení, koncertu nebo operety. Důležité jsou také bezpečnostní důvody a praktické důvody, spojené především s udržováním tkanin v co nejlepším stavu.
Proto je správný výběr jevištních tkanin nesmírně důležitý. Podívejme se tedy na klíčové otázky, kterých si musíme všimnout, když se rozhodujeme pro konkrétní jevištní tkaniny.

Bezpečnost jevištních tkanin

Ve všech veřejných objektech, jako jsou:
• kina,
• divadla,
• koncertní sály a kinosály,
• kulturní domy,
• kluby.

Musí být splněny přísné požární normy. Normy se vztahují také na materiály použité v těchto budovách, a tedy i na tkaniny.
Jevištní tkaniny musí být těžce hořlavé tkaniny se stupněm hořlavosti B1. Pouze takové tkaniny garantují nejvyšší úroveň požární bezpečnosti. Snižují materiální ztráty a umožňují bezpečnou evakuaci.

Jaké materiály na jevištní tkaniny?

Měli bychom vybírat jevištní tkaniny vyrobené z prodyšných textilií. Klíčový význam má však akustika. Jevištní materiály musí vhodně tlumit hluk. Snižovat dozvuk a přispívat k tomu, aby se zvuk šířil rovnoměrně.

Ošetřování jevištních tkanin

Důležitý význam při výběru jevištních tkanin má také otázka jejich ošetřování a čištění. Stojí za to vybírat tkaniny, které se snadno udržují. Odolné vůči otěru a čištění. Na čalounění křesel vybírejme tkaniny odolné proti skvrnám, ze kterých můžeme poměrně jednoduše a rychle odstranit eventuální znečištění.
Nezapomínejme na to, abychom se rozhodli pro ty tkaniny, které si po ošetřování zachovávají svůj původní tvar. Nedeformují se, neprodírají, nemačkají. To ovlivní také pohodlí návštěvníků.
Jevištní tkaniny tvoří také intimnost daného místa a jeho atmosféru. Vyberme je tedy tak, aby podtrhovaly ráz interiéru a nebyly příliš kontrastní. Může to úplně zkazit vizuální přednosti prostoru.

Shrnutí

Jevištní tkaniny jsou neobvykle důležité. Právě tyto ve velké míře ovlivňují vnímání konkrétního divadelního představení nebo koncertu. Rozhodují nejen o estetických, ale především akustických přednostech.
Měly by vhodně pohlcovat zvuk. Zesilovat jej a prodlužovat, tak aby byl dokonale slyšet.
Jevištní tkaniny navíc podtrhují výjimečný ráz daného objektu. Tvoří jeho atmosféru.
Kromě toho musí splňovat stanovené normy požární bezpečnosti. Je to velmi důležité z hlediska předpisů, které zavazují správce veřejných objektů. V souladu se stanovenou legislativou musí být jevištní tkaniny těžce hořlavými tkaninami. Splňujícími náročná kritéria. Nejlépe vybírat ty s označením B1. Jsou zárukou nejvyšší úrovně požární bezpečnosti.