Technické tkaniny
Textil

Technické tkaniny a jejich použití

Tkaniny doprovázejí člověka od nepaměti a jsou spojeny téměř s každou oblastí života. Z různých druhů tkanin odlišujeme užitné, dekorační a také technické tkaniny. Čím se vyznačují technické tkaniny? Kde se používají technické tkaniny a jaké jsou jejich druhy? Na všechny dotazy odpovíme v našem článku.

Technické tkaniny čili jaké?

Technické tkaniny, jinak nazývané průmyslové tkaniny, jsou tkaniny, které mají speciální vlastnosti, mohou se používat v obtížných podmínkách. Technické tkaniny se používají ve stavebnictví, průmyslu, armádě, zdravotnictví a také v jiných oblastech života.
Vyrábějí se ze speciálních vláken (obvykle syntetických). Vlákna se mohou lišit v závislosti na určení koncového výrobku. Technické tkaniny se mohou navíc impregnovat, což zvyšuje jejich vlastnosti.

Kde se používají technické tkaniny?

Technické tkaniny se používají v závislosti na svých vlastnostech. Technické tkaniny nacházejí úspěšné použití ve zdravotnictví. Vyrábějí se z nich oděvy pro zdravotnický personál nebo personál záchranné služby.
V průmyslu slouží jako izolátory, membrány, kompenzátory. Používají se také pro výrobu ochranných oděvů a také ochranných zástěn.
V armádě se technické tkaniny používají jako materiál na stany, plachty nebo batohy.
Kromě toho velmi často tvoří izolaci elektrických nebo teplárenských rozvodů. Dobře se osvědčují jako stínění kabelů nebo hadic a také jako tepelná izolace.
Kromě speciálního použití je nacházíme také v mnoha předmětech, kterými jsme denně obklopeni. Technické tkaniny se používají pro výrobu markýz, zastřešení, stanů, rukavic, požárních přikrývek, batohů, turistických kabel, závěsů nebo potahů.

Jaké jsou druhy technických tkanin?

Technické tkaniny můžeme rozdělit z hlediska způsobu jejich použití a materiálu, ze kterého byly vyrobeny.
K nejrozšířenějším technickým tkaninám patří:

  • skelné tkaniny,
  • keramické tkaniny,
  • celtové tkaniny,
  • aramidové tkaniny,
  • membránové tkaniny,
  • silikátové tkaniny,
  • polyamidové tkaniny,
  • polyesterové tkaniny.

Technické tkaniny se vyznačují odolností proti působení vysoké teploty, vlhkosti, elektrické vodivosti, chemických nebo biologických činitelů. Jsou trvanlivé a odolné proti proděravění a proříznutí. Dobře izolují teplo a chrání proti větru. Chrání proti popáleninám a případnému mechanickému poranění.

Shrnutí

Technické tkaniny se nemusí používat jen v průmyslu. Dokonale se osvědčují také v každodenním životě. Představují základní surovinu takových předmětů, jako jsou: markýzy, turistické kabely, batohy, stany, střechy kabrioletů.
Využívají se všude tam, kde máme do činění s obtížnými podmínkami. Technické tkaniny dokonale izolují teplo a chrání proti větru. Jsou elektricky nevodivé a navíc odolné proti působení vysoké teploty, vlhkosti nebo chemických činitelů. V závislosti na určení se vyrábějí z různých vláken. Nejčastěji se používají syntetická vlákna.